Giỏ hàng

Thiết bị kiểm tra đường hàn

Thiết bị kiểm tra chất lượng đường hàn:

+ Kiểm tra rò rỉ khí đường hàn

+ Kiểm tra rò rỉ khí trên bề mặt bạt

+ Kiểm tra độ bền kéo đường hàn

Thiết bị kiểm tra chất lượng đường hàn không thể thiếu trong quá trình thi công bạt HDPE, là phép thử cho những công trình chất lượng

Số điện thoại
Hotline HN 0918.11.22.28
Hotline HCM 0941.405.005