Giỏ hàng

HỎNG BÁNH RĂNG TRẮNG MÁY HÀN G – CONG TRỤC BÁNH RĂNG DO CUỐN BẠT

HỎNG BÁNH RĂNG TRẮNG MÁY HÀN G – CONG TRỤC BÁNH RĂNG DO CUỐN BẠT

HIỆN TƯỢNG MÁY:

  • Lu dưới không quay do gẫy trục bánh răng trắng

Trục bánh răng gãy

  • Bánh trắng mòn máy chạy 1 lúc lại dừng hoặc mòn quá nhiều lu dưới cũng không quay

 

NGUYÊN NHÂN:

  • Máy chạy cuốn bạt gây cong trục, lệch trục và gẫy trục

CÁCH XỬ LÝ

Thay thế trục và bánh răng mới

Danh mục tin tức

Số điện thoại
Hotline HN 0918.11.22.28
Hotline HCM 0941.405.005